فایل کامل(اقتصاد براي مديران بخش 2)

حجم فایل : 117.4 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 8 اقتصاد كاربردي براي مديران دوره MBA بسمه تعالي اقتصاد کلان طرف تقاضا طرف عرضه بازار پول بازار کالا ISمدل LMمدل منحنی تقاضای کلAD تابع تولید بازار کار تعادل عمومی BP منحنی ترازپرداختها بخش |50684067|tda50684067|تی دی
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل اقتصاد براي مديران بخش 2را مشاهده می نمایید

حجم فایل : 117.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
اقتصاد كاربردي
براي مديران دوره MBA بسمه تعالي اقتصاد کلان طرف تقاضا طرف عرضه بازار پول بازار کالا ISمدل LMمدل منحنی تقاضای کلAD تابع تولید بازار کار تعادل عمومی BP منحنی ترازپرداختها بخش خارج بازار ارز منحنی عرضه کلAS 1- محصول ناخالص ملی یا درآمد ملی:
2- بیکاری
3- تورم
4- ترازپرداختها
5- توزیع درآمد



اهداف اقتصاد کلان

1- سیاست مالی
2- سیاست پولی
3- سیاست درآمدی
سیاستهای اقتصاد کلان
1- درآمد ملی : به مجموعه ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک اقتصاد و در یک دوره معین می گویند.

محصول ناخالص داخلی عبارت از ارزش محصول است که در داخل کشور حاصل می شود. تفاوت میان محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص ملی در این است که بخشی از محصول ناخالص ملی در خارج تولید می شود. همچنین بخشی از تولیدات داخلی را هم عوامل خارجی تولید می کنند.

محصول ناخالص ملی واقعی عبارت از ارزش تولید اقتصاد است که برحسب قیمتهای یک سال پایه اندازه گیری شده باشد. مقایسه محصول ناخالص ملی واقعی مختلف، که بر پایه یک مجموعه یکسان برای ارزشگذاری تولید استوار است، سنجه بهتری از تغییر در تولید مادی اقتصاد را نسبت به محصول ناخالص ملی اسمی، که همچنین انعکاس دهنده تورم است، به دست میدهد.


خانوار دولت بنگاه اقتصادی بخش خارجی C C I S G M X C = مصرف S پس انداز = واردات M = G = مخارج دولتی I = سرمایه گذاری صادرات X = 3 1 2 روشهای محاسبه درآمد ملی:

روش ارزش افزوده یا تولید

روش هزینه یا مخارج

روش درآمدی یا توزیع

- درآمد ملی برابر با درآمدهای دریافتی در اقتصاد به قیمت هزینه عوامل تولید است.
- مخارج در محصول ناخالص ملی، میان مخارج مصرفی، سرمایه گذاری، خرید کالاها و خدمات توسط دولت، و خالص صادرات تقسیم می شود. تقسیم میان مصرف و سرمایه گذاری در حساب های درآمد ملی در موارد بینابینی تا حدودی اختیاری است.
- فزونی پس انداز بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری، برابر با مجموع کسری بودجه و مازاد تجارت خارجی است. 1 2 3 روش های محاسبه شاخصهای قیمت شاخصهای تعدیل کننده قیمت محصول قیمت ناخالص ملی عبارت است از نسبت محصول ناخالص ملی اسمی به محصول ناخالص ملی واقعی است. این شاخص، افزایش سطح عمومی قیمتها را نسبت به سال پایه ای که محصول ناخالص ملی واقعی براساس آن ارزشگذاری شده است نشان میدهد.
شاخصهای دیگری که بتناوب مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند ...



مطالب دیگر:
بررسي علل و عوامل عقب ماندگي دانش آموزان ناشنوابررسی نیازهای معنوی انسان از دیدگاه امام خمینیبررسی سياستهاي حمايتي دولت در بخش کشاورزينيازسنجي و جايگاه نيازسنجي در فرايند برنامه ريزيبررسی علل و عوامل و مکانیزم نحوه شكل‌گيري فرآيند فرسايش خاکبررسی زندگینامه و آثار فروغ فرخزادنقش و جایگاه مهندسي صنايعبررسی انواع و گریدهای مختلف سیمان و ویژگی های انواع سیمانبررسی و پیش بینی سرعت و جهت بادهای فرساینده در ایراننمونه سؤالات درس اصول اصلاحررسي ورزش يوگا و انواع تمرینات مربوط به ورزش یوگابررسی انواع گروه های اجتماعی و گروه درمانیبررسی كشت دانه روغنی گلرنگ در مناطق مختلف كشورمعرفي و تاريخچه و نقش و اهميت سازمان نهضت سوادآموزي در توسعه سوادآموزيبررسی اقتصاد بین المللی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان بین المللی تجارتارزشيابي و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و روشهای تجزيه و تحليل نتايج امتحانبررسی نقش و مسئوليت ظهر نويس در قانون چكبررسی جایگاه بازاریاب و مدیریت فروش و مصرف کننده و مشتری در یک شرکتانقلاب دیجیتال و بررسی جایگاه انقلاب دیجیتال در ایرانمباني سيستمهاي راهگاهي و تغذيه گذاري در ریخته گری چدن هاچک و سفته شرایط چک و سفته معتبر و چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آنبررسی معمارى و هنر اسلامى از نظر معنوى و صورىبررسی پیشینه تحقیق و چارچوب نظری در خصوص عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغتبررسي نحوه بيمه باغات در استان خراسانجايگاه رسانه‌ها و ارتباط میان دولت‌ها و رسانه‌ها